خطوط انتقال آب از روستای طلوت به شهر فریدونکنار

هدف از اجرای پروژه فوق تامین آب شرب سالم و بهداشتی به میزان ۱۵۰۰ لیتر بر ثانیه در استان مازنداران برای آبرسانی به شهرهای بابل، بابلسر، امیرکلا، فریدنکنار، کله بست و روستاهای واقع در مسیر خط لوله اجراء گردیده است. این مجموعه شامل تصفه خانه آب، خطوط لوله انتقال آب، خطوط انتقال آب مخازن ذخیره…

Read More

خط انتقال آب شرب شهرهای گروه الف مازندران از سد البرز

هدف از اجرای پروژه فوق تامین آب شرب سالم و بهداشتی به میزان ۱۵۰۰ لیتر بر ثانیه در استان مازنداران برای آبرسانی به شهرهای بابل، بابلسر، امیرکلا، فریدنکنار، کله بست و روستاهای واقع در مسیر خط لوله اجراء گردیده است. این مجموعه شامل تصفه خانه آب، خطوط لوله انتقال آب، خطوط انتقال آب مخازن ذخیره…

Read More