عملیات احداث خط انتقال گاز تقوینی اسفراین، نقاب، جغتای

پروژه خط انتقال “۳۰ و “۲۰ گاز تقویتی اسفراین ، نقاب و جغتای جهت تامین گاز مورد نیاز کارخانه فولاد سبزوار و تقویت انشعاب “۱۰ موجود شهر اسفراین به منظور رفاه حال مردم منطقه و ایجاد بستر اشتغال زایی احداث گردیده است . محدوده عملیات اجرایی از کیلومتر ۵۷۴ خط انتقال گاز “۴۸ شمال ،…

Read More