احداث قطعه سوم(۲ب) بزرگراه خواجه ورزقان

احداث قطعه سوم (۲ب) بزرگراه چهار باندخواجه ورزقان بطول ۸ کیلومتر ( از کیلومتر ۷۶۰+۲۹ تا کیلومتر ۷۶۰+۳۷ ) در استان آذربایجان شرقی با هدف تسهیل تردد و رفاه حال مردم منطقه در محدوده شهر تبریز به مجتمع مس سنگون به انجام رسیده است. در زمان بهره برداری مجتمع مس سونگون، این جاده به یکی…

Read More

احداث قسمت ۱۷ شبکه جمع آوری فاضلاب شهر اهر

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر اهر (قسمت هفدهم) به طول ۲۲ کیلومتر واقع در بافت قدیم شهر اهر و در مجاورت فاضلاب سنتی لوله گذاری شده به دلیل شرایط نامناسب ژئولوژیکی شهر ۱۲۰۰۰ متر از مسیر به صورت ترانشه باز و ۱۰۰۰۰ متر باقیمانده به صورت نقب اجرا گردیده است.

Read More

شبکه گازرسانی شهرک صنعتی شهید سلیمی

به منظور راه اندازی صنایع، کارخانجات و ایجاد اشتغال در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز، تهیه و اجرای کلیه عملیات لوله گذاری و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک شبکه گازرسانی از سوی کارفرما به شرکت مهندسی ایران ارتباط واگذار گردید.

Read More