پروژه زهکشی و آبیاری کرم آباد

پروژه طراحی و ساخت ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ و ﻧﯿﻤﻪ اﺻﻠﯽ ۵۰ الی ۴۵۰ میلیمتر  پلی اتیلن و به همراه ﻟﺘﺮاﻟﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻬﺎی آﺑﯿﺎری و ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽﮐﻼﺳﯿﮏ ﺛﺎﺑﺖ…

اطلاعات بیشتر »

احداث خط انتقال آب آبیاری دشت سیستان، مسیر پشت آب (خط اصلی آ)

تداوم کم آبی منطقه طرح، ضرورت و اتخاذ برنامه ریزی صحیح در راستای دستور مقام معظم رهبری و به منظور حل مشکلات مردم را در دستور کار وزارت محترم جهاد…

اطلاعات بیشتر »

احداث خط انتقال فاضلاب در مناطق ۲۲ گانه تهران

این پروژه در راستای اهداف شرکت فاضلاب تهران جهت بالا بردن بهداشت عمومی و سلامت جامعه و به منظور سامان دهی فاضلاب شهری با اجرای عملیات لوله گذاری به اقطار…

اطلاعات بیشتر »

خطوط انتقال آب از روستای طلوت به شهر فریدونکنار

هدف از اجرای پروژه فوق تامین آب شرب سالم و بهداشتی به میزان ۱۵۰۰ لیتر بر ثانیه در استان مازنداران برای آبرسانی به شهرهای بابل، بابلسر، امیرکلا، فریدنکنار، کله بست…

اطلاعات بیشتر »

پروژه ساماندهی آبهای سطحی خیابان بنی هاشم

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ، رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ در ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ و…

اطلاعات بیشتر »

پروژه رفع معارض خطوط انتقال آب و گاز بزرگراه امام علی (ع)

به منظور رفع مشکلات ترافیکی شمال به جنوب شهر تهران، شهرداری تهران تصمیم به احداث بزرگراه امام علی (ع ) گرفت و رفع معارضین، از جمله جمع آوری دو خط…

اطلاعات بیشتر »

خط لوله آب طرح پلی اتیلن سنگین کرمانشاه

پروژه اجرای خط لوله آب فوق با اقطار “۸ و “۱۶ و طول ۱۵کیلومتر توسط شرکت پلیمر کرمانشاه و با هدف انتقال آب از محل چاه های فلمن آغاز و…

اطلاعات بیشتر »

خط انتقال آب شرب شهرهای گروه الف مازندران از سد البرز

هدف از اجرای پروژه فوق تامین آب شرب سالم و بهداشتی به میزان ۱۵۰۰ لیتر بر ثانیه در استان مازنداران برای آبرسانی به شهرهای بابل، بابلسر، امیرکلا، فریدنکنار، کله بست…

اطلاعات بیشتر »

احداث قسمت ۱۷ شبکه جمع آوری فاضلاب شهر اهر

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر اهر (قسمت هفدهم) به طول ۲۲ کیلومتر واقع در بافت قدیم شهر اهر و در مجاورت فاضلاب سنتی لوله گذاری شده به دلیل شرایط…

اطلاعات بیشتر »