پروژه گازرسانی شهرک صنعتی علی آباد

تاریخ انجام پروژه

1379

شرح کلی پروژه

اجرای عملیات شبکه گازرسانی شهرک صنعتی علی آباد واقع  در کیلومتر 45 جاده تهران – گرمسار به منظور راه اندازی کارخانجات و صنایع موجود در شهرک صنعتی علی آباد توسط شرکت مهندسی ایران ارتباط انجام شد.

این شبکه از خط لوله سایز 2 اینچ الی 20 اینچ به همراه تهیه کلیه متریال فولادی، شیرآلات لازم، ساخت و نصب ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت از زنگ تهیه و اجرا گردیده است.

دامنه کار

– انجام کلیه عملیات شناسایی، نقشه برداری، پیاده کردن مسیر و عملیات مسیرسازی

– انجام عملیات خاکبرداری و حفاری کانال خط انتقال شبکه گازرسانی

– جوشکاری و خم کاری لوله های فولادی، شیرآلات و اتصالات فولادی عبور از خطوط انتقال 1000 پوند

– انجام عملیات ساختمانی و مکانیکال ایستگاه گاز و حفاظت از زنگ

– انجام عملیات تزریق گاز و راه اندازی خط انتقال گاز

اهم مقادیر

– انجام عملیات خاکبرداری و مسیرسازی 32،000 مترطول

– مسیرسازی 32،000 مترطول

– حفاری کانال 32،000 مترطول

– ریسه و جوشکاری خط انتقال گاز 32،000 مترطول

– تست هیدرو استاتیک خط انتقال گاز 32،000 مترطول

– انجام عملیات ساختمانی و مکانیکال ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت از زنگ 1 دستگاه

– راه اندازی و تزریق گاز خط انتقال 32،000 مترطول

عنوانمقدار
کارفرماشرکت شهرک های صنعتی تهران
دستگاه نظارتشرکت ملی گاز ایران
مدت انجام پروژهچهار ماه
محل انجام پروژهکیلومتر 45 جاده تهران - گرمسار
وضعیت پروژهتحویل قطعی