اجرای خط لوله ۸ اینچ نفت از اصفهان به اراک خط انتقال خوراک

تاریخ انجام پروژه

1377

شرح کلی پروژه

به منظور راه اندازی واحدهای جدید و طرح توسعه پتروشیمی اراک، تامین خوراک از پالایشگاه اصفهان در دستورکار کارفرما قرار گرفت و شناسایی مسیر، تهیه متریال و اجرای این خط انتقال در سال 1377 به شرکت مهندسی ایران ارتباط واگذار گردید. این خط انتقال از پالایشگاه اصفهان شروع و با عبور از شهرستان علویجه و مسیر کوهستانی به طول 200 کیلومتر در سال 1388 به پتروشیمی اراک رسید و بهره برداری گردید.

شرکت پتروشیمی اراک با بهره برداری از خوراک این خط لوله موفق به راه اندازی واحدها و محصولات جدید گردیده است.

دامنه کار

– انجام عملیات نقشه برداری و شناسایی مسیر

– انجام عملیات خاکبرداری، تخریب، انفجار و مسیرسازی

– انجام عملیات تهیه و حمل کلیه متریال خط انتقال 200،000 مترطول

– انجام عملیات زنگ زدایی و عایقکاری لوله های فولادی خط انتقال

– انجام عملیات ریسه، جوشکاری و لوله گذاری

– انجام عملیات ساختمانی و مکانیکال ایستگاه های لانچر، رسیور و ایستگاه شیرهای بین راهی

– انجام عملیات تست، راه اندازی و تزریق

اهم مقادیر

– انجام عملیات خاکبرداری و مسیرسازی 700،000 مترمکعب

– مسیرسازی 200،000 مترطول

– حفاری کانال در منطقه کوهستانی و دشت 200،000 مترطول

– ریسه و جوشکاری خط انتقال 200،000 مترطول

– تست هیدرو استاتیک خط انتقال 200،000 مترطول

– انجام عملیات ساختمانی و مکانیکال ایستگاه شیر بین راهی

– انجام عملیات ساختمانی و مکانیکال ایستگاه لانچر و رسیور

– راه اندازی و تزریق گاز خط انتقال 200،000 مترطول

عنوانمقدار
کارفرماشرکت سهامی پتروشیمی اراک
دستگاه نظارتشرکت مهندسین مشاور چگالش
مدت انجام پروژهنه ماه
محل انجام پروژهاصفهان به پتروشیمی اراک
وضعیت پروژهتحویل قطعی