خط انتقال اتیلن غرب کشور

تاریخ انجام پروژه

1384

شرح کلی پروژه

اجرای عملیات خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور به منظور تامین خوراک کارخانه های پتروشیمی و توسعه زیر ساخت های این صنعت و ایجاد اشتغال از منطقه عسلویه در شرق استان بوشهر شروع و در استان‌های خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان و در انتها در استان آذربایجان غربی به پایان می رسد. این شرکت مجری احداث قطعه هشتم این خط به سایز 14 اینچ و طول 150 کیلومتر در استان های کرمانشاه و کردستان بوده است .

دامنه کار

– اجرای کلیه عملیات اجرایی خط لوله به قطر 14 اینچ بطول 150 کیلومتر

– اجرای کلیه عملیات فیبر نوری خط لوله به قطر 14 اینچ بطول 150 کیلومتر

– بارگیری، حمل و باراندازی کلیه مصالح در تعهد کارفرما

– اجرای 6 ایستگاه شیر بین راهی، انشعاب و گیرنده و فرستنده توپک

– اجرای 5 ایستگاه حفاظت کاتدیک جهت نگهداری خط لوله

– اجرای کلیه تست ها و آزمایش های لازم در طول مسیر اعم از قسمت رادیوگرافی جوشها، تست سیستم ابزار دقیق و قسمت هیدرواستاتیک طبق ضوابط مشخصات فنی پیمان

– تهیه نقشه های حین ساخت (AS- built )

– نصب مارکرهای نشان دهنده در کل خط

اهم مقادیر

– خاکبرداری در انواع زمین های خاکی، سنگی و انفجاری حدود 8،000،000 مترمکعب در مناطق کفی و کوهستانی

– حفاری کانال در انواع زمین های خاکی، سنگی و اتفجاری حدود 395،000 مترمکعب در مناطق کفی و کوهستانی

– مخلوط ریزی مسیر به حجم 80،000 مترمکعب

– رادیوگرافی در سایزهای مختلف به تعداد 40،000 سرجوش

– تهیه و اجرای خاک سرندی اطراف لوله ها و قرضه مناسب به حجم 600،000 مترمکعب

– اجرای بتن مسلح اطراف لوله در بستر رودخانه ها C.W بطول 2000 متر

– اجرای عبور عرضی از جاده ها آسفالته، راه آهن و عبور از رودخانه ها به تعداد 42 مورد

– اجرای تست هیدرواستاتیک خط لوله 48 کیلومتر

– اجرای عملیات تحت پوشش به طول 88 کیلومتر

 

عنوانمقدار
کارفرماشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
دستگاه نظارتشرکت مهندسی و ساخت نارگان
مدت انجام پروژهبیست و دو ماه و دوازده ماه دوره نگهداری
محل انجام پروژهحدفاصل هرسین تا سرنجیانه در استان های کرمانشاه و کردستان
وضعیت پروژهتحویل قطعی