شبکه گازرسانی شهرک صنعتی شهید سلیمی

تاریخ انجام پروژه

1380

شرح کلی پروژه

به منظور راه اندازی صنایع، کارخانجات و ایجاد اشتغال در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز، تهیه و اجرای کلیه عملیات لوله گذاری و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک شبکه گازرسانی از سوی کارفرما به شرکت مهندسی ایران ارتباط واگذار گردید.

دامنه کار

– انجام کلیه عملیات شناسایی، نقشه برداری، پیاده کردن مسیر، عملیات مسیرسازی

– تهیه لوله پوشش شده به همراه شیرآلات و اتصالات

– انجام عملیات خاکبرداری و حفاری کانال پروژه

– جوشکاری و خم کاری لوله های فولادی، شیرآلات و اتصالات فولادی و تهیه و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک

– انجام عملیات حمل، ریسه و جوشکاری

– انجام عملیات تزریق گاز و راه اندازی

اهم مقادیر

– انجام عملیات مسیرسازی 12،000 متر طول

– تقشه برداری

– حفاری کانال 12،000 متر طول

– ریسه و جوشکاری شبکه گازرسانی 12،000 متر طول

– تست هیدرو استاتیک 12،000 متر طول

– انجام عملیات ساختمانی و مکانیکال ایستگاه تقلیل فشار

– راه اندازی و تزریق گاز شبکه گازرسانی 12،000 متر طول

عنوانمقدار
کارفرماشرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی
دستگاه نظارتشرکت گاز استان آذربایجان شرقی
مدت انجام پروژهچهار ماه
محل انجام پروژهآذربایجان شرقی
وضعیت پروژهتحویل قطعی