پروژه رفع معارض خطوط انتقال آب و گاز بزرگراه امام علی (ع)

تاریخ انجام پروژه

1391

شرح کلی پروژه

به منظور رفع مشکلات ترافیکی شمال به جنوب شهر تهران، شهرداری تهران تصمیم به احداث بزرگراه امام علی (ع ) گرفت و رفع معارضین، از جمله جمع آوری دو خط انتقال آب بتنی 2000 میلیمتری در محدوده خیابان خاوران و خطوط انتقال و شبکه گازرسانی در این بزرگراه در دستورکار پیمانکار قرار گرفت. اتصال بتن به فولاد خط انتقال آب، قطعی آب مخازن جنوب تهران، در حال استفاده بودن خط انتقال گاز و شبکه های گازرسانی و ایستگاه های شهری از مشکلات این دو پروژه مهم بود که شرکت مهندسی ایران ارتباط با استفاده از تجارب و ماشین آلات لازم در کوتاه ترین زمان و با کمترین مدت قطعی آب و گاز این مناطق، با همکاری و هماهنگی سازمان آب و شرکت گاز تهران موفق به اجرای این پروژه ها( رفع معارضین ) گردید.

دامنه کار

– انجام عملیات مسیر سازی و نقشه برداری

– انجام عملیات تهیه لوله فولادی، زنگ زدایی، پوشش داخلی و خارجی خطوط انتقال آب و گاز

– تهیه قطعات مورد نیاز اتصال لوله بتنی به فولادی، شیرالات و لوله های خط انتقال آب

– خاکبرداری و حفاری کانال

– حمل، ریسه، جوشکاری و ساخت اتصالات خطوط انتقال آب و گاز

– تست و راه اندازی خطوط انتقال آب و گاز

اهم مقادیر

– تهیه لوله فولادی 2000 میلیمتری 3000 مترطول

– انجام عملیات خاکبرداری 30،000 مترمکعب

– حفاری کانال 19،500 مترطول

– ریسه و جوشکاری خطوط انتقال گاز و آب 19،500 مترطول

– تست هیدرو استاتیک خطوط انتقال گاز و آب 19،500 مترطول

– پوشش خارجی و داخلی لوله های آب و گاز 100،000 مترمربع

– انجام عملیات ساختمانی و مکانیکال ایستگاه های آب و گاز

– راه اندازی و تزریق گاز خط انتقال و شبکه

– راه اندازی و تزریق آب خط انتقال

عنوانمقدار
کارفرماسازمان مهندسی و عمران شهر تهران
دستگاه نظارتشرکت مهندسین مشاور ساتروپات پل
مدت انجام پروژهیکصد و بیست و پنج روز
محل انجام پروژهشهر تهران
وضعیت پروژهتحویل قطعی