خط انتقال گاز ۱۰ و ۱۲ اینچ زرند – راور

تاریخ انجام پروژه

1382

شرح کلی پروژه

خط انتقال گاز زرند ،راور با هدف گازرسانی به شهرستان راور ، روستاها و صنایع ذغال سنگ و دیگر صنایع به طول 106 کیلومتر احداث گردید.

این خط انتقال از شهرستان زرند شروع و با عبور از ارتفاعات صعب العبور کوهستانی و انجام عملیات تخریب ، انفجار و مسیرسازی در ارتفاعات و دشت با رعایت مسایل زیست محیطی و ایمنی بدلیل عبور از منطقه زلزله خیز به شهرستان راور رسیده است.

با گازرسانی به شهرستان راور و روستاهای اطراف بیش از 50،000 نفر از نعمت استفاده از گاز طبیعی بهره مند گردیده اند.

دامنه کار

– انجام عملیات نقشه برداری و شناسایی مسیر

– انجام عملیات خاکبرداری ، تخریب ، انفجار و مسیرسازی

– انجام عملیات تهیه و حمل کلیه متریال خط انتقال گاز 10 و 12 اینچ 106،000 مترطول

– انجام عملیات زنگ زدایی و عایقکاری لوله های فولادی خط انتقال گاز 10 و 12 اینچ

– انجام عملیات ریسه ، جوشکاری و لوله گذاری

– انجام عملیات ساختمانی و مکانیکال ایستگاه های لانچر و رسیور و ایستگاه شیرهای بین راهی

– انجام عملیات تست ، راه اندازی و تزریق گاز

اهم مقادیر

– انجام عملیات خاکبرداری و مسیرسازی در کوهستان صعب العبور 500،000 مترمکعب

– مسیرسازی 106،000 مترطول

– حفاری کانال در منطقه کوهستانی و دشت 106،000 مترطول

– ریسه و جوشکاری خط انتقال گاز 10 و 12 اینچ 106،000 مترطول

– تست هیدرو استاتیک خط انتقال گاز 10 و 12 اینچ 106،000 مترطول

– انجام عملیات ساختمانی و مکانیکال ایستگاه شیر بین راهی

– انجام عملیات ساختمانی و مکانیکال ایستگاه لانچر و رسیور

– راه اندازی و تزریق گاز خط انتقال 10و12 اینچ 106،000 مترطول

عنوانمقدار
کارفرماشرکت گاز استان کرمان
دستگاه نظارتشرکت گاز استان کرمان
مدت انجام پروژهسیصد و شست و پنج روز
محل انجام پروژهشهرستان زرند به شهرستان راور
وضعیت پروژهتحویل قطعی