احداث خط انتقال و ایستگاه تعلیق فشار گاز ماکو و خط انتقال گاز ۶ اینچ شوط

تاریخ انجام پروژه

1381

شرح کلی پروژه

گازرسانی به شهرهای ماکو و شوط بوسیله خطوط انتقال و تاسیسات شیر انشعاب، شیر انتهایی و ایستگاه حفاظت از زنگ منشعب از خط انتقال گاز 40 اینچ تبریز بازرگان اجرا و به بهره برداری رسیده است. اجرای کلیه عملیات این دو خط انتقال توسط شرکت مهندسی ایران ارتباط انجام پذیرفت و مردم شهرهای ماکو و شوط از نعمت گاز طبیعی بهره مند گردیده اند.

دامنه کار

– انجام کلیه عملیات شناسایی، نقشه برداری، پیاده کردن مسیر، عملیات مسیرسازی

– تهیه لوله پوشش شده بهمراه متعلقات

– انجام عملیات خاکبرداری و حفاری کانال خط انتقال

– جوشکاری و خم کاری لوله های فولادی، شیرآلات و اتصالات فولادی و تهیه و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک

– انجام عملیات حمل، ریسه و جوشکاری

– انجام عملیات ساختمانی و مکانیکال ایستگاه های تقلیل فشار

– انجام عملیات تزریق گاز و راه اندازی خط انتقال گاز

اهم مقادیر

– انجام عملیات خاکبرداری و مسیرسازی 500،000 مترمکعب

– مسیرسازی 16،000 مترطول

– حفاری کانال 16،000 مترطول

– ریسه و جوشکاری خط انتقال گاز 16،000 مترطول

– تست هیدرو استاتیک خط انتقال گاز 16،000 مترطول

– راه اندازی و تزریق گاز خط انتقال 16،000 مترطول

عنوانمقدار
کارفرماشرکت ملی گاز ایران
دستگاه نظارتشرکت گاز استان آذربایجان غربی
مدت انجام پروژهدویست و هفتاد روز
محل انجام پروژهشهر ماکو - شوط
وضعیت پروژهتحویل قطعی