احداث خط انتقال آب آبیاری دشت سیستان، مسیر پشت آب (خط اصلی آ)

تاریخ انجام پروژه

1395

شرح کلی پروژه

تداوم کم آبی منطقه طرح، ضرورت و اتخاذ برنامه ریزی صحیح در راستای دستور مقام معظم رهبری و به منظور حل مشکلات مردم را در دستور کار وزارت محترم جهاد کشاورزی قرارداده و در این راستا منابع تامین آب اراضی کشاورزی طرح از محل چاه نیمه شماره 1، 2 و 4 پیش بینی شده است. بدین منظور مطالعه و اجرای طرح احداث آبگیر، ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال آب تا ابتدای مزارع کشاورزی به میزان 46،000 هکتار از مجموع 130،000 هکتار دارای پتانسیل کشاورزی از اهداف این طرح واقع گردیده تا امکان تامین و انتقال مطمئن آب به محل­های مصرف جهت ایجاد کشاورزی مدرن را مهیا نماید.

دامنه کار

– تحویل گرفتن لوله های فولادی در محل پروژه و اجرای پوشش خارجی با لعاب قیری و نوارهای تقویت کننده از جنس الیاف شیشه­ای بافته نشده (نمدی) به ضخامت تمام شده 5/5 میلیمتر – کلاس 3 – (شامل آستر، لایه اول پوشش قیری، لایه اول نوار پیچی، لایه دوم پوشش قیری، لایه دوم نوار پیچی) و پوشش داخلی (اندود سیمانی) خطوط لوله فولادی.

– نصب، آزمایش و راه­اندازی خطوط لوله فولادی : سه لوله به قطرهای 2000،1800 و 1400میلیمتر در یک ترانشه به طول حدود 2،652 متر.

– نصب، آزمایش و راه­اندازی خطوط لوله فولادی : دو لوله به قطرهای 1800و 1800 میلیمتر در یک ترانشه به طول حدود 8،493 و دو لوله به قطرهای 1800 و 1400در یک ترانشه به طول 1،056 متر.

– نصب، آزمایش و راه­اندازی خطوط لوله انتقال فولادی به قطر 1800 میلیمتر به طول 6،761 متر.

– نصب، آزمایش و راه­اندازی خطوط لوله انتقال GRP به قطر 1400 میلیمتر به طول حدود 34،837 متر.

– اجرای پوشش داخلی و خارجی سرجوش­ها.

– تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی، نصب، راه­اندازی و تست شیرآلات، اتصالات، تجهیزات، متعلقات و بطور کلی کلیه اقلامی که برای اجرای کامل و قابل بهره­برداری خط لوله در نقشه و مشخصات تعیین گردیده و تهیه آنها را کارفرما تقبل ننموده است مطابق فهرست مقادیر منضم به پیمان، برعهده پیمانکار می باشد.

– تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی، نصب، آزمایش و راه­اندازی تجهیزات سیستم حفاظت کاتدی.

– تهیه، حمل، بارگیری و نصب کلیه اتصالات لوله های GRP شامل زانویی، تبدیل، سه راهی و … (مطابق فهرست مقادیر منضم به پیمان).

– احداث حوضچه شیرآلات قطع و وصل پروانه­ای و کشویی و حوضچه­های شیر هوا و تخلیه آب با توجه به مشخصات فنی ارائه شده در اسناد پیمان.

– احداث سازه­های تقاطعی در مسیر خطوط لوله شامل : عبور از رودخانه سیستان، رودخانه­ها و مسیل­های متقاطع با خط انتقال، تقاطع با جاده­های آسفالته (در صورت لزوم به صورت Pipe jacking)، تقاطع با کانال ها و جاده های روستایی مطابق با مشخصات فنی.

– انجام تست­های هیدرواستاتیک و سایر موارد مورد نیاز به منظور راه­اندازی و بهره برداری آزمایشی از خطوط لوله، شیرآلات و تجهیزات نصب شده در مسیر خط لوله انتقال.

– احداث جاده های سرویس خطوط لوله انتقال.

اهم مقادیر

– خاکبرداری و حمل مواد حاصل از خاکبرداری بالغ بر 900،000 متر مکعب.

– تهیه و اجرای مصالح رودخانه­ای (تونان) برای تحکیم بستر راه و روسازی راه های انحرافی به مقدار 50،000 مترمکعب.

– تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی، سطحی و قیر جهت اجرای آسفالت به مقدار 148،000 کیلوگرم.

– لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی سایز 1400 میلیمتر به طول تقریبی 5،660 متر.

– لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی سایز 1800 میلیمتر به طول تقریبی 27،455 متر.

– لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی سایز 2000 میلیمتر به طول تقریبی 2،652 متر.

–  لوله رانی با لوله های فولادی سایز 1400 و 1800 میلیمتر از درون غلاف فولادی در تقاطع با جاده های آسفالته به طول تقریبی 900 متر.

– لوله گذاری با لوله فایبرگلاس به قطر 1400 میلیمتر به طول تقریبی 34،000 متر.

– نصب انواع شیرآلات و اتصالات فولادی از اقطار 200 تا 2000 میلیمتر بالغ بر 600 عدد.

– احداث حوضچه های بتنی به حجم بالغ بر 3،000 مترمکعب.

– انجام عملیات زنگ زدایی سطوح داخلی و خارجی لوله های فولادی از اقطار 1400 تا 2000 میلیمتر به روش ساچمه زنی برای سطوح خارجی و برس زنی به منظور زنگ زدایی سطوح داخلی به مقدار 200،000 متر مربع.

– تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح پوشش گرم لوله و مصالح پوشش سرجوش ها از جمله پرایمر، قیر، لفاف های رویی و زیرین جهت لفاف پیچی لوله، اتصالی ها و متعلقات فولادی به مقدار 200،000 متر مربع.

– لفاف پیچی گرم لوله و اجرای اندود داخلی (لاینینگ) با ملات ماسه و سیمان به مقدار 198،000 مترمربع.

– تهیه، بارگیری، باراندازی و نصب متعلقات و ملزومات ایستگاه حفاظت کاتدی با نصب مارکر و نقاط اندازه گیری پتانسیل در طول محور خطوط لوله فولادی.

– تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی 70،000 متر مکعب مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا 19 میلیمتر جهت اجرای مصالح فیلتر زیر و کناره های لوله های فایبرگلاس سایز 1400 میلیمتر(70درصد قطر لوله).

– تهیه مصالح با سنگ قلوه رودخانه ای و خشک چینی با سنگ لاشه جهت تحکیم بستر و پی سازی به مقدار 40،000 مترمکعب.

– تهیه، بریدن، خم و کارگذاری انواع میلگرد در سایز های 10 تا 20 میلیمتر AII و AIII به مقدار 580،000 کیلوگرم.

– برش، جوشکاری و ساخت متعلقات و اتصالات فولادی (انواع سه راه، زانو، تبدیل) به مقدار 120،000 کیلوگرم.

– تهیه مصالح، ساخت و ریختن انواع بتن (C10، C16 ، C20، C25) به مقدار تقریبی 12،000 مترمکعب.

– اجرای قالب بندی با قالب فلزی به مقدار 10،000 مترمربع.

– تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی انواع لوله، اتصالات و متعلقات فولادی از اقطار 200 تا 2000 میلیمتر شامل سه راهی، فلنج تخت فولادی، فلنج کور، دریچه تخلیه و دریچه از جنس چدن پلیمر و … .

– تهیه، بارگیری حمل و باراندازی انواع سه راهی ناف فلنج جنس GRP بالغ بر 140 عدد در اقطار 1400به 200، 300 و 800 میلیمتر و فلنج اسپیگات و زانویی 5 تا 45 درجه از جنس فایبرگلاس.

– سپر کوبی دو طرف ترانشه با سپر فولادی به مقدار 10،000 متر مربع.

– آماده سازی شفت ها و تجهیزات و اجرای عملیات غلاف گذاری با لوله فولادی در اقطار 1800 و 2200 میلیمتر به روش پایپ جکینگ به طول تقریبی 800 متر.

 

عنوانمقدار
کارفرماوزارت جهاد کشاورزی ، معاونت آب و خاک -مجری طرح آبیاری دشت سیستان
دستگاه نظارتمهندسین مشاور آبکاوش سرزمین
مدت انجام پروژهبیست ماه و چهار ماه خدمات مهندسی
محل انجام پروژهزابل ، نیمروز ، شمال غرب روستای میرعبداله
وضعیت پروژهدر دست اجرا