احداث خط انتقال فاضلاب در مناطق ۲۲ گانه تهران

تاریخ انجام پروژه

1394

شرح کلی پروژه

این پروژه در راستای اهداف شرکت فاضلاب تهران جهت بالا بردن بهداشت عمومی و سلامت جامعه و به منظور سامان دهی فاضلاب شهری با اجرای عملیات لوله گذاری به اقطار 1200 و 1400 میلیمتر بطول 3 کیلومتر و احداث 20 آدمرو درمناطق 22 گانه شهرداری شهر تهران در مناطق اتوبان صدر ، منطقه گیشا در خیابان های منصوری و ناظریان قمی و خیابان شریعتی ، توسط این شرکت به اجراء رسیده است .

در این پروژه با در نظر گرفتن صعوبت کار در شهر تهران عملیات اجرایی به دو روش لوله رانی ( پایپ جکینگ ) و حفاری نقب و تونل دستی به انجام رسیده است .

دامنه کار

– اجرای نقب دستی در عمق 12 متری.

– اجرای عملیات لوله رانی یا پایپ جکینگ

– احداث منهول های مربوط به آدم روهای خطوط جهت بازدید

– احداث بتن مگر کف نقب ها و اجرای شفته ریزی دور لوله ها پس از نصب لوله

– اجرای فونداسیون و دیوار های بتن مسلح جهت آدم روها

– برداشت نقشه های حین ساخت (AS- built )

– اجرای عملیات مکانیکی مورد نیاز جهت نصب لوله ها

– فریم گذاری فلزی و اجرای بتن مسلح جهت ایمنی سازی نقب ها و تونل ها

اهم مقادیر

– اجرای نقب به صورت حفاری دستی به حجم 10،000 مترمکعب.

– شات کریت دیواری نقب ها در سطح 330،000 مترمربع.

– انواع بتن ریزی به حجم 2،000 مترمکعب.

– انواع قالب بندی در سطح 3،000 مترمربع.

– انواع آرماتوربندی و کلاف بندی فلزی به وزن 115،000 کیلوگرم.

– لوله گذاری بطول 1،700 متر طول.

عنوانمقدار
کارفرماشرکت فاضلاب تهران
دستگاه نظارتشرکت مهندسی پارس کنسولت
مدت انجام پروژهنه ماه و دوازده ماه نگهداری
محل انجام پروژهتهران در مناطق 22 گانه شهری
وضعیت پروژهدر دست اجرا