اجرای عملیات مسیر سازی و احداث خط انتقال گاز به کامیاران، روانسر، جوانرود و پاوه

تاریخ انجام پروژه

1382

شرح کلی پروژه

پروژه اجرای خط انتقال گاز فوق با اقطار “20 و “12 به طول 78 کیلومتر توسط شرکت گاز استان کرمانشاه و با هدف توسعه زیر ساخت های استان و رفاه حال مردم محروم منطقه، از ایستگاه C.G.S شهر کامیاران آغاز و برای گازرسانی به شهرهای روانسر، جوانرود و پاوه توسط این شرکت اجراء گردیده است.

تهیه و تامین کلیه مصالح، اجرای عملیات خاکی و مکانیکی، نصب و راه اندازی تاسیسات مربوطه و تهیه نقشه های اجرایی توسط این شرکت مهندسی انجام شده است .

اهم تاسیسات احداث شده شامل 1 مورد ایستگاه شیربین راهی “12 و 2 مورد ایستگاه انشعاب “20 مریوان و “12 جوانرود و 4 مورد گیرنده و فرستنده توپک می باشد .

دامنه کار

– تهیه و تامین کلیه مصالح و لوازم یدکی اختصاصی دو ساله پروژه

– اجرای کلیه عملیات اجرایی خطوط لوله در اقطار “12 و “20 بطول 78 کیلومتر

– اجرای 7 ایستگاه شیر بینی راهی، انشعاب و گیرنده و فرستنده توپک

– اجرای 2 ایستگاه حفاظت کاتدیک جهت نگهداری خط لوله

– مخلوط ریزی جاده سرویس بطول 40 کیلومتر در عرض 7 متر

– تهیه نقشه های حین ساخت (AS- built )

– نصب مارکرهای نشان دهنده در کل خط

اهم مقادیر

– خاکبرداری در انواع زمین های خاکی، سنگی و اتفجاری حدود 3،000،000 مترمکعب در مناطق کوهستانی

– حفاری کانال در انواع زمین های خاکی، سنگی و اتفجاری حدود 150،000 مترمکعب در مناطق کوهستانی

– مخلوط ریزی مسیر به حجم 80،000 مترمکعب

– رادیوگرافی در سایزهای مختلف به تعداد 3،900 سرجوش

– تهیه و اجرای خاک سرندی اطراف لوله ها و قرضه مناسب به حجم 130،000 مترمکعب

– اجرای بتن مسلح اطراف لوله در بستر رودخانه ها C.W بطول 400 متر

– عبور عرضی از جاده اصلی 9 مورد و از رودخانه و مسیل 5 مورد

عنوانمقدار
کارفرمامهندسین مشاور هراز راه
دستگاه نظارتشرکت گاز استان کرمانشاه
مدت انجام پروژهنهصد روز و دوازده ماه دوره نگهداری
محل انجام پروژهشهرستان های کامیاران، روانسر، جوانرود و پاوه
وضعیت پروژهتحویل قطعی