احداث تقاطع غیر همسطح بزرگراه امام علی ( ع ) و خیابان جانبازان غربی

تاریخ انجام پروژه

1394

شرح کلی پروژه

کلانشهر تهران سالهاست که با معضل ترافیکی آشنا است و یکی از این گره های ترافیکی در مسیر شرق به غرب خیابان جانبازان بعد از بزرگراه امام علی (ع) واقع در منطقه 8 شهرداری تهران بوده است. این گره ترافیکی سبب سنگینی ترافیک در ورودی بزرگراه امام علی(ع) به خیابان جانبازان و در نهایت انتقال آن به محور شمال به جنوب بزرگراه امام علی(ع) شده بود، پیش از این خودروهای عبوری در این محور که قصد ورود به خیابان جانبازان و حرکت به سمت میدان نبوت را داشتند با استفاده از دور برگردان مسیر شرق به غرب خیابان جانبازان را قطع نموده و باعث ایجاد اختلال در مسیر می شدند بر همین اساس ساخت تقاطع غیر هم سطح بزرگراه امام علی(ع) – جانبازان تحقق یافت.

طرح شامل یک زیر گذر در مسیر شرق به غرب خیابان جانبازان که مسیر اول آن پس از عبور از زیر خیابان کرمان به سمت غرب ادامه می یابد. مسیر دوم به صورت خروجی از دور برگردان به سمت شرق خیابان جانبازان و همچنین بزرگراه امام علی(ع) جنوب ایجاد شده است و امکان دسترسی به خیابان های جانبازان غربی و کرمان شمالی از مسیر شرق به غرب جانبازان نیز از دو طریق زیر گذر و همسطح وجود دارد که مساحت کلی طرح حدوداً 21،000 مترمربع میباشد.

دامنه کار

– عملیات انحراف ترافیک شامل زیرسازی مسیرها، تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر، استوانه های ترافیکی، بلوکهای بتنی جدا کننده ترافیک ( نیوجرسی )

– تخریب و رفع معارضین ملکی شامل دفاتر اداری و سوله های واحد ماشین آلات سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

– خاکبرداری و زیرسازی مسیرهای پروژه

– حفاری و اجرای شمعها شامل عملیات آرماتوربندی، اجرای کیسینگ، بتن ریزی

– اجرای عرشه سازه های کرمان و دوربرگردان شامل عملیات پی کنی، آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی

– ساخت و نصب هندریل های پروژه

– تهیه و اجرای قطعات بتنی پیش ساخته قرنیز و دیوار نما طرفین مسیرهای پروژه ( facing ) شامل عملیات تراشیدن بتن جلوی شمعها، زیرسازی و بتن ریزی  پشت قطعات بتنی پیش ساخته

– شناژ زیر هندریلها و پیاده روها شامل عملیات پی کنی، آرماتوربندی، قالب بندی

– تهیه و اجرای کف فرش ها و جداول بتنی پیش ساخته

تهیه و اجرای دریچه های کامپوزیت روی آبروها

رفع معارضین تاسیساتی از قبیل پروژه انحراف لوله فاضلاب 800 میلیمتری خیابان کرمان

پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی

اهم مقادیر

– عملیات خاکبرداری مسیر 30،000 مترمکعب

– عملیات حفاری شمع 5،500 مترطول

– عملیات قالب بندی 3،100 مترمربع

– عملیات آرماتوربندی 1،500 تن

– عملیات بتن ریزی 13،000 مترمکعب

– اجرای قطعات پیش ساخته بتنی دیوار نما ( facing ) 3،200 مترمربع

– عملیات اجرای جداول 3،500 مترطول

– عملیات اجرای کانیوو 3،300 مترطول

– عملیات اجرای سنگ فرش پیادرو 2،000 مترمربع

– عملیات اجرای هندریلها 70،000 کیلوگرم

– عملیات اجرای قرنیزهای پروژه 1،700 مترطول

 

عنوانمقدار
کارفرماشهرداری منطقه 8 تهران
دستگاه نظارتمهندسین مشاور ساتروپات پل
مدت انجام پروژهدوازده ماه
محل انجام پروژهمنطقه 8 شهرداری تهران
وضعیت پروژهتحویل موقت